Xuyên qua làm ruộng nông gia tiểu muội

Editor : Hồng Huyết
Chương 3 : Tình thân
Lý Mộng Lan tới nơi này đã hơn mười ngày , thân thể đã bình phục hoàn toàn , hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội ra ngoài phòng . Nàng đánh giá bốn phía quanh ngôi nhà không nhịn được nhíu mày . Ngôi nhà cũ nát , tường bao đã sụp đổ gần nửa , giữa sân có một cái giếng , trừ gian phòng nàng đang ở , bên cạnh còn có gian nhà tranh rách nát . Nàng nghe nhị ca nói gian nhà này tốn rất nhiều bạc để mua , vì chữa bệnh cho ông nội mà bán hết ngói nên không có tu sửa tốt . Tiếp tục đọc

Advertisements